Wat zijn peer-buddy’s?

Two young teens relaxing in a park.The concept of this series of pictures is youth, summer, and teenage lifestyle.

Peer-buddy’s zijn jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al de overgang naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt. Zij kunnen door hun eigen recente ervaring als geen ander de chronisch zieke jongere hierin begeleiden. Door contact met de peer-buddy worden de vaardigheden bij de chronisch zieke jongere door een leeftijdsgenoot (peer) vergroot. Bovendien doet de peer-buddy zelf ook verschillende vaardigheden op en maakt een persoonlijke ontwikkeling door. Het peer-buddy project is er dus voor en door jongeren!