Wat is de transitie?

Yellow happiness
Transitie is de overgang van de kindergeneeskundige zorg naar de volwassenenzorg in het ziekenhuis of van de kinderrevalidatie naar de revalidatie voor volwassenen. Alle kinderen met een chronische aandoening krijgen zo rond hun 16e of 18e levensjaar te maken met transitie. Transitie is een fase van veel veranderingen, waarbij het belangrijk is om deze overgang zo geleidelijk mogelijk te laten plaatsvinden.

De overstap zelf is een moment, maar de transitie houdt meer in. Het is het proces van voorbereiding op de overstap, het overstapmoment en de periode van gewenning daarna. Naast alle zaken waar gezonde kinderen mee te maken krijgen, moeten andere kinderen met een chronische aandoening, zoals jij, ook nog zelf de volledige regie en zorg over hun ziekte en medicijnen gaan nemen en zelf poli-afspraken maken.

De overgang naar de volwassenheid is een mijlpaal voor iedereen, al verloopt het bij iedereen weer anders. Voor sommigen brengt de puberteit een stormachtige tijd met zich mee, bij anderen zijn de gevolgen veel minder heftig, maar voor iedereen is het een periode vol ingrijpende veranderingen op fysiek, psychisch en sociaal gebied.

Leren omgaan met de nieuwe vrijheid en eigen verantwoordelijkheid markeren de overgang naar de volwassenheid. In dezelfde periode veranderen de sociale relaties: niet meer je ouders, maar je leeftijdsgenoten zijn de belangrijkste referentiegroep. De stap van het middelbaar onderwijs naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt wordt gezet. Deze leeftijdsgebonden transitie verloopt meer of minder heftig, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en de cultuur waarin je als jongere opgroeit.

Om te zorgen dat je je niet in het diepe gegooid voelt en dat de transitie naar de volwassenenzorg soepel verloopt, worden in dit project peer-buddy’s ingezet. Misschien is dat ook iets voor jou?